| Офіційний сайт спеціалізованої школи № 255 міста Києва | http://sch255.net.ua

Панорама школи
Рідна школо! З роками не гасне твоя слава!

Про школу

Загальна характеристика школи

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу № 255 Дарницького району м. Києва створена розпорядженням Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації від 26 червня 2006 року № 691 шляхом реорганізації середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 255, яка функціонувала з 31 серпня 1985 року.

Перейменована в 2017 році у Спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 255 з поглибленим вивченням природничо-математичних предметів Дарницького району м. Києва

Це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів:

 • І ступінь — початкова школа (1-4 класи);
 • ІІ ступінь — основна школа (5-9 класи);
 • ІІІ ступінь — старша школа з профільним спрямуванням (10-11 класи).

Спеціалізована школа є закладом освіти, який має за мету забезпечити потреби громадян у повній загальній середній освіті.

У школі запроваджене поглиблене вивчення предметів природничо-математичного циклу, визначено природничо-математичний профіль навчання. Вона реалізує гарантоване державою право на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти, вибір учнями предметів варіативної складової навчальних планів, профілю навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять, на переатестацію з навчальних предметів, користування матеріально-технічною, навчальною, культурно-спортивною та лікувально-оздоровчою базою школи.

Засновником школи є Дарницька районна у м. Києві державна адміністрація як виконавчий орган Дарницької районної у м. Києві ради.

Розташована на лівому березі Дніпра, масив Харківський. Юридична адреса: 02121, м. Київ-121, вул. О.М.Вербицького, 26-в, т.562-28-84.

За законодавством України є юридичною особою, має ідентифікаційний код (23392184), печатку, штампи для діловодства, власний логотип, фірмовий бланк, бланки та іншу атрибутику юридичної особи, може мати самостійний баланс, рахунки в установах банку, від свого імені укладати договори та інші угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

Фінансується з бюджету, має Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (серія А01 № 099672 від 23.06.1995 року). Головним управлінням статистики у м. Києві внесена до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ), довідка № 7169 від 17.08.2006 року, взята на облік платників податків Державною податковою інспекцією у Дарницькому районі м. Києва, довідка № 2232-06 від 21.08.2006 року.

Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 року № 946 та власним Статутом.

У школі визначена українська мова навчання; іноземною мовою є англійська, вивчення якої запроваджене з 1-го класу.

Характеристика педагогічного колективу

У школі працюють 54 педагогічних працівники. У тому числі:

 •  1 — Кандидат педагогічних наук
 •  1 — Заслужений учитель України
 •  9 — учителів-методистів
 •  6 — старших учителів
 •  7 — нагороджено знаком "Відмінник освіти України"
 • 13 — нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України
 •  4 — мають Подяку Голови Київської міської державної адміністрації
 • 10 — мають Подяку Голови Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації

Якісний склад педагогічного колективу

Педагогічний колектив характеризується такими показниками: 98% вчителів мають повну вищу освіту, 54% його складу — вчителі віком до 40 років, 59,5% — вчителі з педагогічним стажем більше 10 років. Учителі з вищою та першою категоріями складають 57,4% від загального складу.

Віковий склад: Педагогічний стаж: Кваліфікаційні категорії:
 • до 30 років — 30%
 • 31-40 років — 24%
 • 41-50 років — 15%
 • 51-55 років — 9%
 • понад 55 років — 22%
 • до 3 років — 20%
 • від 3 до 10 років — 20%
 • від 10 до 20 років — 22%
 • 20 років і більше — 38%
 • спеціаліст — 26%
 • ІІ категорія — 17%
 • І категорія — 17%
 • вища категорія — 40%
Мережа класів
Всього по школі 29 класів
Початкова школа (1-4 класи):
14 класів
Основна школа (5-9 класи):
13 класів
Старша школа (10-11 класи):
2 класи
Контингент учнів
Всього 825 учнів
Початкова школа:
401 учень
Основна школа:
375 учнів
Старша школа:
58 учнів

Загальна інформація

«Птицю пізнати по пір'ю, а людину по мові»

(Народна мудрість)